Logo van Dienst Justitiele Inrichtingen

Innovatie betrekt delinquenten bij hun behandeling

Het antwoord op de vraag “Hoe betrek je jongeren in jeugddetentie meer bij hun behandelprogramma?”: gamification. Voor de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) ontwikkelden wij een strategie waarin verschillende innovatieve interactievormen samenkomen, zoals chatbots, VR, 360°-video en dashboards. Daarnaast maakten we een serie interactieve tafels.

Resultaat

  • Gamification platform
  • Interactive experience

Expertises

  • Data
  • Insights
  • Concepts
  • Design
  • UX
  • Prototyping
  • Development

Gamefication en innovatie in de punt

In drie innovatiesprints zijn wij gekomen tot een oplossingsstrategie waarin de doelgroep gedurende hun detentie betrokken worden bij hun behandeling.

Challenges en beloningen zijn in dit project verweven in dagelijkse omgangsvormen (van op tijd opstaan tot rustig gedrag in de nacht). Als onderdeel van deze oplossingsstrategie hebben we een interactieve speltafel ontwikkeld die ingezet wordt in groepssessies met jongeren.

Intensieve interactie vergroot betrokkenheid en bewustwording

In een gecontroleerde omgeving zoals een jeugdinrichting en complexiteit van de doelgroep zit de kracht van innovatie in inventiviteit en eenvoud. Van de onmogelijkheden hebben we kracht van de speltafel gemaakt door mbv gamification de doelgroep intensiever bij moeilijke onderwerpen te betrekken.

De tafels bevatten games die betrekking hebben op thema’s als samenwerken, morele dilemma’s, omgaan met geld, sexualiteit etc. Denk aan morele dilemma’s: wat doe je wel en wat doe je zeker niet? En waarom? Stel dat je heel graag dat paar sneakers wil, maar er het geld niet voor hebt.

Deze vragen en stellingen brengen door gebruik te maken van visuals, animaties, sounddesign op een manier die doelgroep aanspreekt en de betrokkenheid bij de materie groot is. Interacteren gebeurt op een manier die past bij de bevlogen manier waarop de doelgroep gebruik maakt van de tafel.  Hij is robuust, zonder uitleg te gebruiken en door gebruik te maken van projectie veelzijdig in gebruik.

Omdat iedere groep anders is, heeft een methodiekcoach de mogelijkheid om de games en interactieflows te beïnvloeden. Als een jongere een antwoord dat in eerste instantie een lage score oplevert maar hij gaf daar wel een onderbouwde motivatie bij, dan kan de coach hem belonen met extra punten of badges.